Wyszukaj

LI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

 DSC2248

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 1200 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego w Gostyninie przy ul. R. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4.    Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2022.
6.    Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Gostynińskiego
   1)    Debata nad raportem;
     a)    głosy radnych,
     b)    głosy mieszkańców;
 2) Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
7.    Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2022 rok.
8.    Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
   1)    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2022 r.
   2)    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 r.
  3)  Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.
   4)  Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 r.
9.    Sprawozdanie z petycji.
10.    Przyjęcie protokołu z L  Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
11.    Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
12.    Zakończenie obrad.                                            Z poważaniem
                            Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek
) o godz. 1200 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego
w Gostyninie przy ul. R. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego

i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

 1. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2022.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Gostynińskiego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1)      Debata nad raportem;

a)      głosy radnych,

b)      głosy mieszkańców;

2)      Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.

 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2022 rok.
 2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

1)      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2022 r.

2)      Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 r.

3)      Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.

4)      Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 r.

9.      Sprawozdanie z petycji.

 1. Przyjęcie protokołu z L  Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 2. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 3. Zakończenie obrad.                                      

                                                                            Z poważaniem

                                                                           Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Izabela Ślusarska