Wyszukaj

Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023 w Subregionie Płockim rozstrzygnięty

Zmień wielkość czcionki:

 2023 06 16 09 18

             W dniu 14 czerwca 2023 roku w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku odbył się uroczysty finał XX edycji Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Subregionie Płockim- etap regionalny.

            Zaproszenie do udziału w nim skierowane było do właścicieli gospodarstw indywidualnych, zarówno tych dużych, jak i małych o różnych profilach produkcji. Jedynym warunkiem, było by przynajmniej jeden z właścicieli był objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

            Głównym celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. W dziewiętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych. Uczestnicząc w eliminacjach, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych oraz zdobycia cennych nagród. Najważniejsze jednak jest poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzają one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

           Do XX edycji konkursu przystąpiło 17 gospodarstw z terenu powiatu gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.

Komisja konkursowa po przeprowadzonych wizytacjach w zgłoszonych gospodarstwach wyłoniła laureatów. Zwycięzcą etapu regionalnego zostało gospodarstwo Państwa Aleksandry i Pawła Żuchniewicz z Rakowa w gminie Pacyna, powiat gostyniński. Z terenu powiatu płockiego nagrodzone zostały trzy gospodarstwa.

           Podczas uroczystości Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski pogratulował zwycięskiemu gospodarstwu z terenu Powiatu Gostynińskiego i przekazał osobiście upominki z zakresu BHP.

          W uroczystości udział wzięli samorządowcy z Subregionu Płockiego, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz kierownicy placówek terenowych KRUS.

Serdecznie gratulujemy.

2023 06 14 13 37

Izabela Ślusarska