Wyszukaj

Elektroniczna rekrutacja - najczęściej zadawane pytania

Zmień wielkość czcionki:

Czy kolejność składania wniosków ma znaczenie?

Wnioski do szkół ponadpodstawowych należy składać w terminach podanych w harmonogramie, w którym kandydat chce dostać się do szkoły. Trzeba pilnować tych dat i nie spóźnić się ani o chwilę, bo po zamknięciu systemu nie można już dodać żadnego dokumentu. Nie ma jednak znaczenia, czy ktoś złożył wniosek od razu czy czekał do ostatnich dni. System nie bierze pod uwagę kolejności zgłoszeń, tylko wyniki punktowe.

Czy wniosek o przyjęcie do szkoły wystarczy wypełnić tylko w elektronicznym systemie naboru?

Nie wystarczy wypełnić wniosku w systemie, trzeba go jeszcze złożyć w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.

Jak zmienić kolejność na liście preferencji?

Aby dokonać zmian na liście preferencji (np. zmienić kolejność szkół i oddziałów, dodać lub usunąć szkołę z listy) należy wycofać wniosek złożony w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru. Następnie należy dokonać zmian danych w systemie i ponownie złożyć aktualny wniosek w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru (szkoła pierwszego wyboru może się zmienić).

Każdorazowa zmiana danych we wniosku dokonana w systemie wymaga złożenia nowego wniosku w wersji papierowej.

Czy w elektronicznym systemie naboru kandydat może założyć więcej niż jedno konto?

Każdy kandydat może mieć założone tylko jedno konto elektronicznym systemie naboru. .

Co zrobić, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat nie został zakwalifikowany do żadnego oddziału?

Jeśli kandydat znajdzie swoje nazwisko tylko na listach kandydatów niezakwalifikowanych, oznacza to oczywiście, że w pierwszym etapie naboru nigdzie się nie dostał. Może jednak przystąpić
do rekrutacji uzupełniającej.

administrator