Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Odnowienie zniszczonego lasu w Białce gm. Szczawin Kościelny

354777627 229277889902878 7109326192359036011 n

 

 

   W dniu 15 czerwca w miejscowości Białka gm. Szczawin Kościelny, przy działkach prywatnych właścicieli, na których odnowione zostały w bieżącym roku grunty leśne, zniszczone w czasie huraganu dnia 14 lipca 2022 roku, odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Gostynińskiego z przedstawicielami koreańskiej firmy POSCO E&C współfinansującej ww. odnowienie poprzez zakup 500 sztuk sadzonek. Nasadzenie lasu zrealizowane zostało we współpracy z firmą Posadzimy.pl.

Firma POSCO E&C realizuje duże projekty na całym świecie. W Polsce w 2016 roku ukończyła budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, a obecnie kończy budowę spalarni odpadów w Warszawie. Włącza się także aktywnie w życie lokalnych społeczności i ochronę otaczającego nas środowiska. Potwierdzeniem tego jest m. in. współudział w odnowieniu lasu na terenie naszego powiatu.

Powiat Gostyniński reprezentowali: Wicestarosta Maria Wróblewska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Brzozowska oraz leśnik Kamil Bobowski.

Katarzyna Brzozowska

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie

 

 

Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023 w Subregionie Płockim rozstrzygnięty

2023 06 16 09 18

 

             W dniu 14 czerwca 2023 roku w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku odbył się uroczysty finał XX edycji Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Subregionie Płockim- etap regionalny.

            Zaproszenie do udziału w nim skierowane było do właścicieli gospodarstw indywidualnych, zarówno tych dużych, jak i małych o różnych profilach produkcji. Jedynym warunkiem, było by przynajmniej jeden z właścicieli był objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

            Głównym celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. W dziewiętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych. Uczestnicząc w eliminacjach, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych oraz zdobycia cennych nagród. Najważniejsze jednak jest poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzają one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

           Do XX edycji konkursu przystąpiło 17 gospodarstw z terenu powiatu gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.

Komisja konkursowa po przeprowadzonych wizytacjach w zgłoszonych gospodarstwach wyłoniła laureatów. Zwycięzcą etapu regionalnego zostało gospodarstwo Państwa Aleksandry i Pawła Żuchniewicz z Rakowa w gminie Pacyna, powiat gostyniński. Z terenu powiatu płockiego nagrodzone zostały trzy gospodarstwa.

           Podczas uroczystości Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski pogratulował zwycięskiemu gospodarstwu z terenu Powiatu Gostynińskiego i przekazał osobiście upominki z zakresu BHP.

          W uroczystości udział wzięli samorządowcy z Subregionu Płockiego, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz kierownicy placówek terenowych KRUS.

Serdecznie gratulujemy.

LI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

 DSC2248

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 1200 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego w Gostyninie przy ul. R. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4.    Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2022.
6.    Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Gostynińskiego
   1)    Debata nad raportem;
     a)    głosy radnych,
     b)    głosy mieszkańców;
 2) Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
7.    Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2022 rok.
8.    Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
   1)    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2022 r.
   2)    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 r.
  3)  Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.
   4)  Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 r.
9.    Sprawozdanie z petycji.
10.    Przyjęcie protokołu z L  Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
11.    Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
12.    Zakończenie obrad.                                            Z poważaniem
                            Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek
) o godz. 1200 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego
w Gostyninie przy ul. R. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego

i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

 1. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2022.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Gostynińskiego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1)      Debata nad raportem;

a)      głosy radnych,

b)      głosy mieszkańców;

2)      Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.

 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2022 rok.
 2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

1)      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2022 r.

2)      Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 r.

3)      Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.

4)      Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 r.

9.      Sprawozdanie z petycji.

 1. Przyjęcie protokołu z L  Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 2. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 3. Zakończenie obrad.                                      

                                                                            Z poważaniem

                                                                           Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Artyści Opery Kameralnej zachwycili publiczność

DSC 0120

          W sobotę 10 czerwca w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku pod Honorowym Patronatem Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego odbył się wyjątkowy koncert „Matki Mazowsza” w którym wystąpili artyści światowego formatu tj. Alicja Węgorzewska, Bogdan Kierejsza oraz trio Sopranissimo (Agnieszka Adamczak-Hutek, Joanna Horodko i Agnieszka Sokolnicka ). Podczas 1,5 godzinnego spotkania artyści zaprezentowali mieszany tematycznie repertuar, nie mniej jednak były to same szlagiery, przenosząc tym samym zgromadzoną licznie w świątyni publiczność w wyjątkowy świat dźwięków.

            Zaprezentowali utwory znane i lubiane przez publiczność, porywając tym samym do wspólnego nucenia.

            W życiu najważniejsze jest zdrowie, szczęście i uznanie ze strony drugiego człowieka, a brawa to największa zapłata dla każdego artysty. Owacjom na stojąco nie było końca a potem wspólne zdjęcia i autografy. Ksiądz Proboszcz Piotr Obolewski w podziękowaniach dla artystów podkreślił „kto śpiewa dwa razy się modli”, a widząc że cały kościół śpiewa serce rośnie….

            Reakcja publiczności była spontaniczna i szczera czym wzruszyła występujących artystów, którzy zgodnie podkreślili że bardzo chętnie do Białotarska wrócą……

Koncert dofinansowany był ze środków Województwa Mazowieckiego