Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Powiatowy Dzień Bibliotekarza

1bb1

 

 

Za nami ważny dzień dla wszystkich Bibliotekarzy. W dniu 8 maja 2023 roku obchodziliśmy Powiatowy Dzień Bibliotekarza otwierając Tydzień Bibliotek, który w tym roku przebiega pod hasłem: „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Gostynińskiego, dlatego wczorajsze święto uroczyście obchodzili wszyscy pracownicy bibliotek z naszego powiatu. Uroczystości odbyły się w sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego, a przybyłych gości uroczyście przywitała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie Marzena Ligocka. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski wraz z bibliotekarzem i instruktorem powiatowym Kamillą Ostrowską złożyli na ręce pracowników bibliotek serdeczne podziękowania za doświadczenie i ogromny wkład pracy w życie lokalnej społeczności, życząc wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji i zadowolenia z wykonywanego zawodu.

W uroczystościach udział wzięli samorządowcy z terenu Miasta Gostynina i Gminy Szczawin Kościelny.

Na zakończenie obchodów Powiatowego Dnia Bibliotekarza odbył się koncert artystów teatru Buffo Natalii Srokocz i Jerzego Grzechnika, którym akompaniował pianista Grzegorz Karaś.

 

Fot. Anna Bronikowska

 

Rejonowe Eliminacje do Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

1mtm1

Rejonowe Eliminacje do Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

     W dniu 27 kwietnia 2023 r w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym odbyły się eliminacje Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym brała udział młodzież szkół ponadpodstawowych z Gostynina i Płocka

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkół ponadpodstawowych w szczególności poprzez: popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej; kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu; propagowanie kulturalnego oraz bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego; propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych; inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

     Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi. Turniej ma charakter wieloetapowy i może być organizowany na etapach: szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny, rejonowy, wojewódzki i ogólnopolski są etapami obowiązkowym

 Pierwsze miejsce oraz możliwość uczestnictwa w konkursie na etapie wojewódzkim uzyskali uczniowie ze Zespołu Szkół Zawodowych im . Marii Skłodowskiej- Curie w Płocku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


                                           Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego Wojciech Kiełbasa

Eliminacje do Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

1brd1

Eliminacje do Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

       W dniu 26 kwietnia 2023 roku w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie odbyły się kwalifikacje rejonowe do Turnieju z zakresu wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „BRD” organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Polski Związek Motorowy, oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego; propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu; popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu; inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej ma charakter wieloetapowy i może być organizowany na etapach: szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny, powiatowy, wojewódzki i ogólnopolski są etapami obowiązkowymi.

Do udziału w eliminacjach zgłosiły się szkoły podstawowe z powiatu gostynińskiego oraz Miasta i Gminy Płocka. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem turnieju  sprawowali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.

Zawodnicy zmagali się w konkurencjach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym podzielonych na dwa etapy, tj. teoretyczny i praktyczny. W pierwszej fazie konkursu przeprowadzono test wiedzy, po którym zawodnicy musieli wykazać się znajomością udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków. Do Turnieju BRD przystąpili uczniowie szkół podstawowych, którzy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa dotyczyła uczniów w wieku do 11 lat, drugą grupę wiekową stanowili uczniowie w przedziale od 11 do 14 lat. W grupie wiekowej do lat 11 najsprawniejsi teoretycznie i praktycznie okazali się przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Solcu, w grupie starszej zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu.

Szczegółowy wykaz punktowanych miejsc można sprawdzić na stronie Polskiego Związku Motorowego.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy wysokiej znajomości przepisów ruchu drogowego i zasad sprzyjających bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego Wojciech Kiełbasa

Dzień Bibliotekarza

dzień bibliotekarza

Światowy Dzień czerwonego Krzyża

czerwony krzyż