Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Plebiscyt Tygodnika Płockiego "Z Tumskiego Wzgórza",

TP1

Drodzy Państwo,

Dobrych wiadomości dla inwestycji otwartego w dniu 21 kwietnia 2023 roku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie ciąg dalszy... otóż inwestycja ta została nominowana do prestiżowego plebiscytu Tygodnika Płockiego "Z Tumskiego Wzgórza", w którym to nominowani Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Dyrektor DPS Rafał Cicholc zajęli w nim II miejsce

To prestiżowe wyróżnienie nominowani otrzymali podczas uroczystej Gali wieńczącej XVI edycję plebiscytu w Domu Technika w Płocku.

Serdecznie Państwu dziękujemy za wszystkie oddane głosy wspierające naszą inwestycję.

 

Dzień ziemi 2023

dzień ziemi 2023

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

logo

 

 

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 

CHROŃPSZCZOŁYIINNEOWADYZAPYLAJĄCE

Mając na uwadze rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających pamiętajmy że: nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą zagrożenie dlapszczół  iinnych zapylaczy.

Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin należy w szczególności:

 • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń
 • stosować środki ochron yroślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie
 • używać środków ochrony roślin w taki sposób, ab yminimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu
 • niewykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu, czyli nie wykonywać zabiegu przyprędkości wiatru większej niż 4m/s
 • zachowywać minimalne odległości od pasiek tj. 20m dla opryskiwaczy polowych  isadowniczych,
 • niestosowaćpreparatówtoksycznychdlapszczółwokresiekwitnieniaroślinuprawnychorazwuprawach,na którychwystępująkwitnącechwasty
 • wykonywaćzabiegipozakończonychlotachowadówzapylających
 • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin
 • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, zwracając szczególną uwagę na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

Upadki pszczół z terenu woj. mazowieckiego, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślini Nasiennictwa w Warszawie. Dane kontaktowe zamieszczone są pod adresem: http://piorin.gov.pl/mz-struktura/mz-ot/

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 31 ust. 4 lit. b ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, wymogi związane ze stosowaniem środka ochrony roślin mogą zawierać obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczej i którzy zwrócili się o taką informację. Etykiety środków zawierają stosowne zapisy w tym zakresie.

Przykładowe materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających dostępne są pod adresami:

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/bezpieczne-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin,358.html

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/pamietajmy-o-pszczolach,219.html

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/bezpieczne-dla-pszczol-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin,163.html http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/chronmy-pszczoly,108.html

 
   

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w WARSZAWIE tel. 227735329, 227735908, fax. 227735909

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

To już za nami….

ADPS2

To już za nami….

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość otwarcia nowej placówki Powiatowego Domu Pomocy Społecznej, w którym swój dom znajdzie 58 mieszkańców. Od dzisiaj będzie to ich miejsce na ziemi.

Odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

20220217 150711

 

 

W dniu 20 kwietnia 2023r odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła :

 1. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej za 2022 rok.
 2. Informacje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2022.
 3. Informacje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu gostynińskiego z uwzględnieniem zagrożeń na terenie powiatu dot. skażenia gleby, wody, powietrza.
 4. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa Weterynaryjnego na terenie Powiatu Gostynińskiego za 2022 rok.

podjęła uchwały:

 1. Nr XLIX/285/2023 w sprawie dzierżawy fragmentu niezabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 10,32 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 207/4, obręb Przylaski, jednostka ewidencyjna Pacyna zapisanej w księdze wieczystej PL1G/00028836/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie – Wydział Ksiąg Wieczystych, pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.
 2. Nr XLIX/286/2023 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników prowadzonych przez Powiat Gostyniński.
 3. Nr XLIX/287/2023 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Gostynińskiego za rok 2022.
 4. Nr XLIX/288/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Powiatem Lipnowskim w zakresie powierzenia Powiatowi Lipnowskiemu prowadzenia zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na rzecz mieszkańców Powiatu Gostynińskiego.
 5. Nr XLIX/289/2023 zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
 6. Nr XLIX/290/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.
 7. Nr XLIX/291/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności